Fakty -   Ludzie -   Dzieła -   Opinie -   Fanclub -   Serwis
 
 
YESOMANIA > OPINIE > HYDEPARK
Dane o tej płycie

Socrealistyczna analiza "Awaken"

Maciej Hołda
Yesomania


(Jakiś) Czas temu na forum Yesomani poruszony został problem poezji tow.
Andersona. Także pod względem rzekomej wieloznaczności jego tekstów
pierwiastek wywrotowy jaki jeszcze niestety tu i ówdzie na naszej Yesomani
(ja nie będę wskazywał palcem, ale powiem tylko: kapitalistom - PRECZ
[oklaski]) próbował podważyć rolę jego w kształtowaniu umysłów przyszłego
pokolenia. Ja wiem, że biedny chłop polski może nie odczytać poprawnie idei
w dziełach jego zawartej, wszak analfabetyzm i ananalfabetyzm  a także
wszelie zjaiska neoanalfabetyczne i reanalfabetyczne, a także analfabetyzmu
progresywnego, nie wyplenione zostały niestety w pierwszych pięciolatkach i
są niczym innym jak skutkiem morderczej imperialistyczno-kapitalistycznej
polityki sanacyjnych rzezimieszków [oklaski], powiem więcej, kułaków
[oklaski], spekulantów [oklaski] i sługusów gospodarki zachodnioeuropejskiej
i amerykańskiej [wiwaty]. Otóż ja teraz wykażę, że ci kapitaliści nie mieli
racji, że przesłanie poezji tow. Andersona jest jak najbardziej jasne,
czyste i zrozumiałe, że towarzysz Anderson buduje LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ NARODU I
ŚWIATA [orgazm publiczności]

Otóż już sam tytuł jego dzieł wskazuje na to, iz ten poeta doskonale rozumie
ideę pracy, która jest podstawą wszelkiego bytu i powodem wyrzeczeń.
Zanalizujmy jego utwór, o którym pierwiastki wywrotowe gdzieniegdzie jeszcze
dopychające się do głosu (ale obiecuję, że to był ich łabędzi krzyk)
wypowiedziały bluźniercze słowa których szanowni słuchacze pozwolą ze
przywoływał nie będę. Ukazał on się na płycie wydanej nakładem wydawnictwa
Miełodija, zatytułowanej Going For The One - już sam tytuł mówi o tym że
człowiek socjalistyczny podporządkowuje swoje życie jednemu celowi -
budowaniu lepszej przyszłości [brawa]. Płyta ta zawiera oprócz tytułowego
jeszcze cztery utwory:

Turn of the Century opisujący cierpienie ludów na przełomie ubiegłego wieku
ukazane metaforycznie przy pomocy artysty który utracił swoją miłość w
wyniku wyzysku i nierówności klasowej

Parallels opisujący potęge ruchu robotniczego (you know we've got the power)

Wonderous Stories - jest to utwór opowiadający o przeżyciach autora, który
wsłuchuje się w prawdy wygłaszane przez wielkiego myśliciela Lenina

Awaken - o tym utworze chciałem sie wypowiedzieć szerzej.

Otóż nawet tytuł tego dzieła oznajmia nam, że człowiek pracy aby zrobić to,
co do niego należy musi wstać wcześnie - pracownice głubczyckiego kombinatu
wstaja już o trzeciej nad ranem by wydoić krowy, aby mleku trafiło na stoły
dzieci spieszących na ósmą do szkoły po to, by się kształcić - Dlatego utwór
ten, opisujący międzyinnymi żywot człowieka, który jest podstawą ruchu
robotniczego, zwykłego chłopa, robotnika, pracownika gospodarstwa
spółdzielczego czy państwowego, ma tytuł Awaken.

High vibration go on - zrozumiałe dla każdego, to traktorzysta właśnie
zapalił silnik ciągnika, którym dzisiaj będzie do wieczora orał zyzną
socjalistyczna matkę - ziemię. Silnik zadrżał a z komina wyleciał kłąb dymu,
w górę do słońca, o czym mówi nastęny wers:

To the sun - do słońca, bo słońce niczym rozjaśniona twarz tow. Stalina
oświetla wszystkie pola, fabryki, kombinaty, daje nam swiatło po to, żebyśmy
mogli pracować

oh let my heart dreaming - traktorzysta, który właśnie odpalił swój traktor,
zaczyna marzyć

past a mortal as me- Poeta doskonale rozumie to, że chociaż ten chłop,
robotnik, jest śmiertelny, idea którą wyznaje jest jedynie słuszna i
nieśmiertelna

where can I be - otóż ten chłop zaczyna marzyć o tym gdzie mógłby być

Wish the sun to stand still - nawiązanie do wielkiego filozofa, Polaka i
Obywatela Świata, który doskonale rozumiał ideę socjalizmu i za to był
prześladowany przez żądnych krwi feudałów, tow. Mikołaja Kopernika, który
wstrzymał słońce, ruszył ziemię - otóż to jest jeszcze podzięka dla
socjalistycznej oświaty, która spowodowała to, ze nawet chłop - rolnik,
robotnik - wie, kim był wielki Kopernik, co przed wojna było uniemożliwione
mu przez zaborczą politykę kułaka.

Reaching out to touch our own being - traktorzysta, nazwijmy go na przykład
Jan Kowalski, odczuwa sens swojego istnienia jako członka Partii

Past all mortal as we/Here we can be/.../Be here now - nawiązanie do
myśli-marzenia tow. Jana Kowalskiego z poprzedniej zwrotki - otóż uswiadamia
sobie, że on może - powiem więcej, on pragnie i chce jedynie by być tu, w
ojczyźnie socjalizmu,  w krainie mlekiem, miodem i winem płynacej, bo tylko
tu jego życie może być tak bogate. Tow. Jan Kowalski, traktorzysta, nie chce
być w Ameryce by zaprzedawać się  być upodlonym przez kapitalistów. My też
chcemy żyć tutaj, w Kraju Dobrobytu.

W pierwszych zwrotkach widzimy wyraźne nawiązanie do poezji doby
socrealizmu - poezji piekna, głoszącej "dobrą nowinę" i wieszczącej raj na
Ziemi. Bardzo podobny w wymowie jest inny wiersz znanej poetki Apolonii
Wasserling:


Apolonia Waserling
POM w Kacicach wzywa do współzawodnictwa

Płomień się kąpie w śniegowym piachu,
bryzgając iskier miedzianym mrowiem.
Jak w piec chlebowy
w czerwony zachód
wsuwa się słońca pszenny razowiec.
Mróz stężał w ostry, błyszczący tasak
i na promienie tnie słońca bochen.
Wstał traktorzysta: robocza klasa,
wyrzekł, a w sali zabrzmiało: kocham.

Potem się rozległ głos traktorzystki:
To ważne: traktor, pług, siewnik, brona.
Chodzi o wszystko, chodzi o wszystkich.
O świat braterski, nie tylko o nas.
Ja matkę drogą mam na Malajach.
Druga jej córka padła za wolność.
Przeciw niedoli rodzina staje, moja najbliższa
z Chile - bezrolna.
Rzekł brygadzista: walka nas łączy.
Wiem, że gdy zasiać nad normę zdołam,
wytchnie na chwilę Phenian walczący,
ochotnik chiński otrze pot z czoła.
Słońce nie zaszło tego wieczora,
wśród dyskutantów siadło uparte.
A wy skąd tutaj? Wam spocząć pora!
Ja z KP, bracie, wysłannik Partii.

Tu też przewija się motyw słońca, motyw pracy jako istoty życia, poruszony
przez tow. Andersona również w dalszej części utworu.
Bardzo ważnym w tej dziedzinie jest również poruszający wiersz pt. "Dzieci
Wysocickich spółdzielców", w którym mamy również podobieństwa jeśli chodzi
np. o wczesną pracę na roli (Świtem ledwo rozdniałym - wcześnie rozgadał się
motor traktora.) by zrobić pracę ponad normę. Również ten wiersz państwu
zaprezentuję:

Dzieciom Wysocickich Spółdzielców

Jest daleka a bliska strona,
nieugięte miasto tam leży.
Jest w tym mieście wieża czerwona
i jest gwiazda, gwiazda na wieży.

W chmurach wieża nurza swe czoło,
jest na wieży uwite gniazdo.
W gnieździe biały pokoju gołąb,
pod czerwoną kremlowską gwiazdą.

Jest spółdzielcza wieś Wysocice,
na wsie wokół roztacza światło.
Sieją chłopi we wsi pszenicę,
zbiera plony warczący traktor.

Do spółdzielczych polskich Wysocic
Z Kremla droga prosta jak promień.
Gołąb, kiedy schylił się w locie,
w skrzydła ujmie je niby w dłonie.

Raz się schylił i usiadł na roli,
aby obmyć skrzydła swe w rosie.
Kiedy siadł - z piór jego orlich,
w ziemię żyzną gwiezdny padł posiew.

Świtem ledwo rozdniałym -
wcześnie rozgadał się motor traktora.
Powrót z pracy wieściły pieśni,
traktor z ziemi gwiazdę wyorał.

Skupili się ludzie gromadą
nad gwiazdą kremlowską czerwoną.
Wykuwali z tej gwiazdy - radość,
odblask gwiezdny w oczach im płonął.


W następnej części utworu "Awaken" widzimy rozpacz chłopa, który niestety
otrzymał wadliwą maszynę - ciągnik, który został zepsuty przez
kapitalistycznych sabotażystów. To kułak, siedzący we wsi i namawiający
chłopów do buntu zepsuł ciągnik - a dokładniej urwał kabel od instalacji
elektrycznej, tzw. masę. I teraz robotnik, który wcześnie wstał, musi
naprawić ciągnik, min. musi delikatnie dotknąć masy by ją przymocować po to,
aby ciągnik był sprawny by w porę zasiać. ("Awaken gentle mass touching")
Następne zwrotki, zaczynające się od "Workings of man", dalej mówią o pracy
człowieka, o tym, że jest małą cegiełką budującą socjalistyczną
rzeczywistość. I że odzyskuje owoc swojej pracy, tak jak Jerzy Domagała,
rolnik ze wsi Kózki Mniejsze, który zapisał sie do spółdzielni produkcyjnej,
a za pracę uzyskał 33,3q pszenicy, 25 q żyta, 18q owsa, koło do wozu i cegły
na nowy kurnik. Ponadto spółdzielnia sama dokonała wpłaty na specjalny
fundusz, dzięki któremu a przykład jak Domagale spłonie stodoła i cały
dobytek, odbudowa została mu obiecana, albo jak nieszczęśliwym wypadkiem
żona jego oslepłaby, wtedy spółdzielnia ze wspólnych pieniędzy, z tego
funduszu, poktyje leczenie oraz wypłacisumę, którą Domagałowa wypracowałaby
gdyby nie była slepa.  Teraz Domagała jest zadowolony, a jego żona zapowiada
ze chyba nawet kupi sobie radyjko, żelazko i pralkę. Maja dwoje dzieci,
czteroletnią Izę i dwumiesięcznego Andrzejka, który śpi teraz smacznie i
jeszcze nie wie, jaką wspaniałą przyszłość szykują dla niego jego rodzice -
spółdzielcy.

Master of images.. - To podzięka dla tow. Stalina, dzięki którego umysłowi w
spółdzielczych świetlicach pojawiły się telewizory, które potrafią przesłać
obraz z całego świata, an przykład z Leningradu lub z Warszawy prosto do
małej szkalnej skrzynki przed którą siedzą ciekawi świata robotnicy.
Wyraźnym nawiązaniem jest też ostatni wers: As eyes see young stars
assemble - właśnie bedący wyraźnym nawiazaniem do wiersza "Dzieciom
wysocickich spółdzielców", te gwiazdy to gwiezdny pył, zwiastun szczęśliwej
przyszłości, a także gwiazda na szczycie Kremla, symbolu Kraju Rad.
(...odblask gwiezdny w oczach im płonął)

Master of Soul - praca ulepsza naszą duszę, i tow. Anderson dobrze o tym
wie. Na końcu zwrotki stwierdzenie "there's no doubt" - na całym świecie są
ludzie pracy, którzy są uciskani, lecz przyjdzie czas, że świat cały
wyzwolony zostanie i nie będzie granic - zarówno tych na mapie, jak i tych w
naszych sercach, granic pomiędzy klasami - bo będzie jedna klasa, klasa
pracująca, która szczęscie ludzkości przyniesie.

Master of Light - samo przez sie sie rozumie, iż chodzi tutaj o
elektryfikację wsi. Dzięki temu rolnik może pracować w dzień, a czytać
pozyteczne książki i czasopisma w nocy - wszystko dzięki energii
elektrycznej. Jest to zasługa III planu pięcioletniego, ("closely guided
plan" chwalony rzez poetę)

Master of Time - to czas, wielki sojusznik socjalistycznej gospodarki,
pozwalajacy jej się rozwijać a nam ciągle dostrzegać jej zalety na każdym
kroku.

I ostatnie słowa: Like the time....
Radziecki poeta Anderson, wielki przyjaciel radzieckiego uczonego Williamsa,
filozof i myśliciel w dziełach swych ukazujacy wybitne ideały
socjalistycznej myśli ciagle wcielane w zycie, oczywiście wie, że nie każdy
ma przeszłość taką jaką by chciał. Niestety niektórzy czasem wpadają w sidła
zastawione przez amerykańskich imperialistów. Ale tow. Stalin jest bardzo
wyrozumiały, niczym matka skarci i przygarnie nasz dobroduszny wódz każdą
zabłąkana duszyczkę.. I o tym mówią te słowa.

Mam nadzieję że już wystarczająco udowodniłem to, ze tow. Anderson jest
wielkim socjalistą, wieszczem ludzkości. Jeszcze raz pragnę zwrócić uwagę na
to, że w jego tekstach przewija sie wiele elementów wspólnych dla całej
literatury socjalistycznej, która to literatura ma za zadanie uczyć,
pokazywać nową drogę prawdy i szczęścia poprzez zachwyt nad ideami
socializmu, pracy i myśli wielkich wyzwolicieli Proletariatu.
Z Poważaniem
tow. Maciej Hołda


Bibliografia:
Lenin - Dzieła tom XXIX
Stalin - Rolnictwo na drodze wielkich przemian
Stalin - Przyszłość naszych dzieci
Stalin - Muzyka narzędziem propagandy
Stalin - Sztuka to my
Marks - Kapitał
Williams - Wpływ zastosowania przedpłużka typu tarczowego na plenność buraka
pastewnego w kołchozach okręgu leningradzkiego
Siewiernyj A. - Kraj Obfitości tom II
Wojtusiak R. - Świat wrażeń wzrokowych u żółwi. Kraków 1935
Dudziak J. - Ostrość wzroku u żółwia błotnego (Emys orbicularis L.) przy
patrzeniu w srodowisku powietrznym i wodnym. Kraków 1955
Autor Zbiorowy - Kalendarz Żołnierza Polskiej Republiki Ludowej na rok 1949
Autor Zbiorowy - Kalendarz Gospodarza na lata 1949 - 1978
Autor Zbiorowy - Budżet Gminy Poronin na rok 1979
Krótki Poradnik Cenzora
IX Plenum - podsumowanie
Amylaza J. - Socjalizm w Sztuce Wyższej - krótki opis i szczególowe
omówienie wybranych zagadnień z dziedziny muzyki
Na Yesomanii od 16 lipca 2001.

   POWIĄZANE:

Dane o tej płycie

Prąd, GFTO, Rock'n'roll[Lista dyskusyjna Yesomanii]
...Dzwonimy do Zakładu Energetycznego. Co z prądem do cholery???!!! Czy nie wiedzą, że dziś nowa płyta Yes w radiu!?....
Autor: Mariusz Niedziółko (Yesomania)
Dodane: 21 grudnia 2000.

Analiza "Awaken"
...Awaken zrozumiałem dopiero mniej więcej rok temu. Wcześniej utwór ten skrywał przede mną swoją wielkość...
Autor: Piotr Kuc (Yesomania)
Dodane: 27 kwietnia 2000. Aktualizacja: 26 czerwca 2000.

Po zastrzyku - Going For The One
Autor: Krzysztof Celiński (Tylko Rock 5/93 - wkładka nt. Yes)
Dodane: 12 lipca 1999.

Artek: Going For The One
...To kwintesencja wszystkiego co sprawia iż jedni Yes kochają, a inni nienawidzą. Patos, rozmach, atmosfera, uczucie obcowania z czymś tajemniczym, nie dającym się uchwycić...
Autor: Artur Hawliczek
Dodane: 7 lutego 1999.

Robert: Going For The One
Autor: Robert Drózd
Dodane: 16 listopada 1998.

Do góry strony Poprzednia strona (c) 1998-2003 Yesomaniacy. Koordynator serwisu: Robert Drózd